Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

O EnglishGo

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) poskytlo 2 500 učiteľom v stredných školách a gymnáziách prostriedky na výučbu anglického jazyka v podobe prístupu ku kvalitnému digitálnemu vzdelávaciemu obsahu EnglishGo pre nich aj pre ich študentov, školenia zamerané na aktuálne trendy vo výučbe aj atraktívne odmeny v spolupráci s British Council Slovensko.

Materiály EnglishGo získali školy zdarma, bez časovo alebo administratívne náročných povinností.

„Najvýznamnejším prínosom predkladaného materiálu je vysoký počet autentických nahrávok, ktoré umožnia študentom stredných škôl zlepšiť počúvanie s porozumením a osvojovať si patričné stratégie, napríklad porozumenie hlavných myšlienok, podstatných informácií, odlíšiť hlavnú myšlienku od vedľajších myšlienok a podobne.“
–doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD., prezidentka Slovenskej asociácie učiteľov anglického jazyka (SAUA/SATE), členka expertného tímu v oblasti výučby a testovania anglického jazyka v rámci medzinárodného projektu RELANG, podporovaného Európskou komisiou, a odborná garantka EnglishGo

 

Podľa 95 % učiteľov budú materiály EnglishGo prínosom

Výsledky dotazníkového hodnotenia od učiteľov EnglishGo potvrdzujú ich spokojnosť s kvalitou školení aj s materiálmi EnglishGo (júl 2017).

Vybrané výsledky:
95%
súhlasí, že si účasťou na vzdelávaní obohatil/a svoje znalosti a zručnosti
95%
je presvedčených, že didaktické prostriedky EnglishGo budú prínosom pre ich pedagogickú prax
91%
považuje digitálny vzdelávací obsah EnglishGo za atraktívny pre ich študentov
96%
pozitívne hodnotí prepojenie digitálneho vzdelávacieho obsahu na maturitné témy
98%
učiteľov by odporučilo materiál EnglishGo svojim kolegom

O kvalite školení aj materiálov EnglishGo najlepšie svedčia vyjadrenia samotných učiteľov:

„Veľmi sa mi páči aktuálnosť materiálov, podpora kreativity u žiakov a možnosti pracovať na rozvoji všetkých zručností.“

 

„Množstvo nových nápadov a zaujímavých materiálov nielen pre žiakov, ale aj učiteľov. Odporúčam!“
— Iveta, Prešov

 

„Skvelý materiál pri výučbe angličtiny, jednoznačne odporúčam.“
— Ivan, Stará Ľubovňa

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.