Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Chcete aj vy učiť s materiálmi EnglishGo?

NEVÁHAJTE! Materiály EnglishGo budeme školám dodávať priebežne, do vyčerpania kapacity.

1. Kontaktujte riaditeľa vašej školy
2. Riaditeľ nahlási požadovaný počet materiálov cez formulár „Aktualizovať počet učiteľov“
3. Vášmu riaditeľovi pošleme informáciu o termíne dodania materiálov

O EnglishGo

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) poskytlo 2 500 učiteľom v stredných školách a gymnáziách prostriedky na výučbu anglického jazyka v podobe prístupu ku kvalitnému digitálnemu vzdelávaciemu obsahu EnglishGo pre nich aj pre ich študentov, školenia zamerané na aktuálne trendy vo výučbe aj atraktívne odmeny v spolupráci s British Council Slovensko.

Materiály EnglishGo získali školy zdarma, bez časovo alebo administratívne náročných povinností.

„Najvýznamnejším prínosom predkladaného materiálu je vysoký počet autentických nahrávok, ktoré umožnia študentom stredných škôl zlepšiť počúvanie s porozumením a osvojovať si patričné stratégie, napríklad porozumenie hlavných myšlienok, podstatných informácií, odlíšiť hlavnú myšlienku od vedľajších myšlienok a podobne.“
–doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD., prezidentka Slovenskej asociácie učiteľov anglického jazyka (SAUA/SATE), členka expertného tímu v oblasti výučby a testovania anglického jazyka v rámci medzinárodného projektu RELANG, podporovaného Európskou komisiou, a odborná garantka EnglishGo

 

Podľa 95 % učiteľov budú materiály EnglishGo prínosom

Výsledky dotazníkového hodnotenia od učiteľov EnglishGo potvrdzujú ich spokojnosť s kvalitou školení aj s materiálmi EnglishGo (júl 2017).

Vybrané výsledky:
95%
súhlasí, že si účasťou na vzdelávaní obohatil/a svoje znalosti a zručnosti
95%
je presvedčených, že didaktické prostriedky EnglishGo budú prínosom pre ich pedagogickú prax
91%
považuje digitálny vzdelávací obsah EnglishGo za atraktívny pre ich študentov
96%
pozitívne hodnotí prepojenie digitálneho vzdelávacieho obsahu na maturitné témy
98%
učiteľov by odporučilo materiál EnglishGo svojim kolegom

O kvalite školení aj materiálov EnglishGo najlepšie svedčia vyjadrenia samotných učiteľov:

„Veľmi sa mi páči aktuálnosť materiálov, podpora kreativity u žiakov a možnosti pracovať na rozvoji všetkých zručností.“

 

„Množstvo nových nápadov a zaujímavých materiálov nielen pre žiakov, ale aj učiteľov. Odporúčam!“
— Iveta, Prešov

 

„Skvelý materiál pri výučbe angličtiny, jednoznačne odporúčam.“
— Ivan, Stará Ľubovňa

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.

BENEFITY PRE UČITEĽOV

  • Darček za včasnú aktiváciu účtu
  • Dobrovoľné školenia
  • Návštevy native speakers v školách
  • Ukážkové hodiny s lektormi EnglishGo
  • Pobyty vo Veľkej Británii cez British Council

Aktuality