Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Aktivácia účtu

Aktivujte si váš účet


Aby ste získali prístup k digitálnemu obsahu EnglishGo, je potrebné najskôr aktivovať váš účet.

Zadajte váš aktivačný kód, ktorý ste dostali v obálke EnglishGo od Metodicko-pedagogického centra.

Na ilustračnom obrázku je znázornené miesto, kde je váš aktivačný kód.

Pozor: Aktivácia účtu nie je potrebná, ak už máte svoje prihlasovacie údaje na portál anglictina.iedu.sk.

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.