Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Aktualizácia počtu učiteľov


Ďakujeme za Váš záujem o didaktické prostriedky EnglishGo. Aktuálne už nie je možné upravovať počet a typ materiálov EnglishGo, ani aktualizovať počet učiteľov.O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.