Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Aktualizácia počtu učiteľov

Táto stránka slúži riaditeľom škôl na upresnenie počtu požadovaných sád didaktických prostriedkov pre školu. Zadajte EnglishGo kód vašej školy, ktorý ste dostali v poštovej zásielke EnglishGo od Metodicko-pedagogického centra.

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.

BENEFITY PRE UČITEĽOV

  • Darček za včasnú aktiváciu účtu
  • Dobrovoľné školenia
  • Návštevy native speakers v školách
  • Ukážkové hodiny s lektormi EnglishGo
  • Pobyty vo Veľkej Británii cez British Council

Aktuality