Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Archív

Vaše reakcie

Hlavnú výhodu vidím v atraktívnosti digitálnej formy vzdelávania z pohľadu študentov. Neprijímajú pasívne informácie, ale sami s nimi musia pracovať a spracovať ich, a tak sú prinútení porozmýšlať nad riešením problému. Široká škála cvičení a aktivít je obrovským plusom aj pre učiteľa, na jednom mieste nájde všetko, čo potrebuje. Digitálne vzdelávanie vnímam ako zaujímavé obohatenie

Pokračovať v čítaní

Vyžrebovali sme víťazku súťaže o víkend v Londýne

Žrebovanie súťaže EnglishGo pre prvých 100 prihlásených učiteľov sa uskutočnilo koncom marca 2017. Šťastnou držiteľku voucheru na víkendový pobyt v Londýne pre dve osoby, ktorý do súťaže darovala spoločnosť Atos IT Services & Solutions, sa stala PaedDr. Júlia Borisová z Gymnázia arm. gen. Ludvíka Svobodu v Humennom. Výherkyni srdečne blahoželáme! Všetkým ostatným učiteľom registrovaným do

Pokračovať v čítaní

Vyhrajte víkend v Londýne

Prvých 100 učiteľov prihlásených do projektu EnglishGO súťaží o víkend v Londýne pre 2 osoby! Je to celkom jednoduché. Stačí vyplniť elektronickú prihlášku a zároveň ju odoslať poštou na adresu Metodicko‑pedagogického centra v Bratislave. Neváhajte a zapojte sa! Urobte vaše hodiny anglické jazyka ešte zaujímavejšie, prihláste sa do projektu EnglishGo a súťažte aj o ďalšie

Pokračovať v čítaní

Prihlasovanie do projektu spustené!

Celkovo 2 500 učiteľom angličtiny v stredných školách ponúkame možnosť jednoducho obohatiť možnosti výučby anglického jazyka, za pomoci využívania moderných a inovatívnych vzdelávacích metód a prostriedkov, ktoré povedú študentov k väčšej samostatnosti a aktívnosti. Vzdelávanie bude zamerané na praktické využívanie moderných metód a didaktických prostriedkov vo vyučovaní a bude realizované prezenčne aj dištančne. Učitelia bezplatne získajú komplexné a

Pokračovať v čítaní

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.