Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Didaktické prostriedky

Pozrite si video, ako jednoducho vyhľadáte potrebnú lekciu.

Pozrite si ukážkové lekcie alebo aktivujte svoj účet a získajte prístup ku všetkým lekciám. Inšpirujte sa v učiteľských príručkách ku všetkým lekciám.

EnglishGo a maturita

Urobte maximum pre svojich študentov a poskytnete im účinný nástroj na prípravu na maturitu

  • Pokrýva všetky maturitné témy
  • Obsahuje autentické materiály aj reportáže BBC
  • Zameriava sa rovnomerne na všetky štyri kľúčové jazykové kompetencie
  • Odzrkadľuje skutočný život a každodenné situácie v spoločnosti
  • Má pozitívny vplyv na študentov, udrží ich zvedavosť a pozornosť

„Materiál EnglishGo je skvelou bankou aktivít a cvičení na precvičovanie všetkých jazykových kompetencií, ktoré môže riadiť učiteľ, ale aj samotní žiaci. Odporúčam jeho využívanie na hodinách anglického jazyka všetkým učiteľom, ktorí hľadajú skvelé nápady a extra materiál pre výučbu.“

MGR. INGRIDA ROŽNÍKOVÁ, STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB TRENČÍN

Ukážkové lekcie

Pozrite a vyskúšajte si 6 vybraných lekcií. V projekte ich je pre vás až 447. V každej sú interaktívne cvičenia, úlohy a množstvo audionahrávok a videí nahovorených rodenými hovoriacimi.


Videonávody

Ako zadať žiakom domácu úlohu – 2 rôzne spôsoby

Motivačné video

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.