Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

KONTAKT

Kontaktný formulár

Ak máte akékoľvek otázky alebo postrehy, prosím, napíšte nám prostredníctvom nasledovného kontaktného formulára. My vám radi odpovieme.

Metodicko-pedagogické centrum

Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

e-mail: english.go@mpc-edu.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu

Metodicko-pedagogické centrum

Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

www.mpc-edu.sk

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.