Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Our stay in GB was just perfect!

V lete 2017 absolvovala skupina 10 učiteľov angličtiny, výhercov súťaže EnglishGO, stáž v jazykovej škole vo Veľkej Británii. Podľa ich reakcí zažili počas týždňového pobytu nezabudnuteľné chvíle. Kurz v Mayflower College si všetci pochvaľovali, lebo na jeden týždeň sa z nich opäť stali študenti, ktorí dostali možnosť pozorovať iný spôsob výučby.

Ako pedagógovia ocenili možnosť priamo sa zúčastniť vyučovania v zahraničnej škole. Mohli sledovať metodický postup vedenia hodiny, čo podľa ich slov prispeje k vylepšeniu štruktúry ich vlastných vyučovacích hodín. Viacerí pozitívne ohodnotili profesionalitu vyučujúcich, a zaujali ich aj nové materiály a aktivity, ktoré takisto plánujú využiť vo výučbe so svojimi žiakmi.

Potešili ich aj mimoškolské aktivity, najmä ústretový prístup školy a mesta k slovenskej skupine. Mayflower College, v spolupráci s British Council pre nich pripravili program, v rámci ktorého mali možnosť spoznať život nielen v škole, ale aj v meste a jeho okolí. Boli prijatí viceprimátorom mesta, absolvovali prehliadku historickej časti mesta, navštívili divadelné predstavenie, starú banícku osadu Morwelham Quay a ďalšie.

Ocenili aj možnosť pobytu v hostiteľských rodinách, vďaka ktorým si mohli precvičiť svoje jazykové schopnosti, spoznať nových ľudí, ale aj ochutnať typickú anglickú kuchyňu.

Milí angličtinári, ak si tiež želáte zažiť takúto skvelú jazykovú stáž vo Veľkej Británii, máte ešte šancu.  Dvaja z vás, ktorí v období od 1. 1. do 31. 3. 2018 vypracujú na portáli anglictina.iedu.sk najväčší počet úloh majú možnosť opäť vyhrať takýto jazykový pobyt! Presné podmienky nájdete v časti Benefity.

 

“Určite by som odporučila ísť na takýto pobyt aj ostatným angličtinárom, bude to pre nich nezabudnuteľný zážitok.”

 “Our stay in GB was just perfect!”

“Fantastický pobyt hodný zopakovania.”

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.

BENEFITY PRE UČITEĽOV

  • Darček za včasnú aktiváciu účtu
  • Dobrovoľné školenia
  • Návštevy native speakers v školách
  • Ukážkové hodiny s lektormi EnglishGo
  • Pobyty vo Veľkej Británii cez British Council

Aktuality