Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Podľa 97% učiteľov budú materiály EnglishGo prínosom

Priebežné hodnotenie spokojnosti učiteľov

 

EnglishGo Teachers majú možnosť absolvovať prezenčné školenie, aby vedeli naplno využiť potenciál poskytnutých materiálov. Priebežné výsledky zo 131 dotazníkov účastníkov školení potvrdzujú spokojnosť učiteľov s kvalitou školení aj s materiálmi EnglishGo.

Vybrané výsledky:

  • 93 % súhlasí, že si účasťou na vzdelávaní obohatil/a svoje znalosti a zručnosti
  • 97 % je presvedčených, že didaktické prostriedky EnglishGo budú prínosom pre ich pedagogickú prax
  • 88 % považuje digitálny vzdelávací obsah EnglishGo za atraktívny pre ich študentov
  • 75 % je presvedčených, že používanie digitálneho vzdelávacieho obsahu pozitívne ovplyvňuje motiváciu študentov
  • 98 % učiteľov by doporučilo materiál EnglishGo svojim kolegom

O kvalite školení aj materiálov EnglighGo najlepšie svedčia vyjadrenia samotných učiteľov:

  • Veľmi sa mi páči aktuálnosť materiálov, podpora kreativity u žiakov a možnosti pracovať na rozvoji všetkých zručností.
  • „Množstvo nových nápadov a zaujímavých materiálov nie len pre žiakov, ale aj učiteľov. Odporúčam!“ (Iveta, Prešov)
  • „Skvelý materiál pri výučbe ANJ, jednoznačne odporúčam.“ (Ivan, Stará Ľubovňa)

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.