Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Pozitívne ohlasy učiteľov EnglishGO

EnglishGo je veľmi prínosný spôsob ako spestriť výučbu cudzieho jazyka na školách (hlavne tam, kde je veľa žiakov s individ. štud. plánmi, pretože si vedia doma online zlepšovať jednotlivé zručnosti)
— Adela K.

Veľmi sa mi páči aktuálnosť materiálov, podpora kreativity u žiakov a možnosti pracovať na rozvoji všetkých zručností.

„Určite je lepšie sa zúčastniť osobne na školení, kde sa môžete v prípade nejasností opýtať na čokoľvek a hneď dostanete odpoveď.“

„Time is money – this is a real time saver for busy teachers :)“
— Eva, Poprad

„Množstvo nových nápadov a zaujímavých materiálov nie len pre žiakov, ale aj učiteľov. Odporúčam!“
Iveta, Prešov

„Skvelý materiál pri výučbe ANJ, jednoznačne odporúčam.“
Ivan, Stará Ľubovňa

„Don’t hesitate! Go for it. I think it helps :)“
MM

„Zaujímavý materiál na precvičovanie a oživenie hodiny.“
Mária, Stará Ľubovňa

„Zaujímavé nápady hlavne na spestrenie hodiny…“
Monika, Prešov

„EnglishGo – Go For It! užitočný materiál..“
IM, GTV Stará Ľubovňa

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.