Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Pozrite si EnglishGo v praktickej výučbe

Stredná odborná technická škola vo Vrábloch je jednou z množstva stredných škôl na Slovensku, ktoré pravidelne využívajú moderné didaktické pomôcky EnglishGo v praktickej výučbe. Prečo? Lebo majú pozitívny dopad na prístup študentov k učeniu, čo je presne to, o čo sa každý dobrý pedagóg snaží. Vo Vrábloch je presne takáto situácia, o čom vás presvedčí aj priložené video.

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.

BENEFITY PRE UČITEĽOV

  • Darček za včasnú aktiváciu účtu
  • Dobrovoľné školenia
  • Návštevy native speakers v školách
  • Ukážkové hodiny s lektormi EnglishGo
  • Pobyty vo Veľkej Británii cez British Council

Aktuality