Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

S EnglishGo it’s so EASY

V mene mojich kolegov zo strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove sa chcem poďakovať za skvelé školenie, ktoré nás odštartovalo k používaniu nového digitálneho obsahu angličtiny, ktorý všetci s radosťou používame.

Vzhľadom na to, že ako škola sme materiálno-technicky vybavená, funguje to, a čo je hlavné, funguje to aj u našich študentov.

EnglishGo nás odbremenilo od zháňania a googlovania materiálov, ktoré niekedy potrebujeme mať HNEĎ poruke.

S ENGLISH GO it’s so EASY

ĎAKUJEME.

Ing. Mariana Ščobik Frágnerová
CSOŠ sv. Jozafáta, Trebišov

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.