Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

ŠKOLENIA

Jednoduchý návod na okamžitú prácu s digitálnym obsahom EnglishGo obsahuje on-line vzdelávací kurz, ktorý je dostupný všetkým učiteľom EnglishGo s aktívnym účtom na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk.

Učitelia EnglishGo mali možnosť absolvovať aj prezenčné školenia, ktoré boli zamerané na prácu s portálom anglictina.iedu.sk a využívanie materiálov EnglishGo vo výučbe. Veľmi nás teší vysoko pozitívne hodnotenie školení od ich absolventov.

Prezenčné školenia v súčasnosti neprebiehajú. Učiteľom, ktorí o ne majú záujem doporučujeme, aby informovali MPC cez english.go@mpc-edu.sk.

Školenia v skratke
  • online vzdelávací kurz na anglictina.iedu.sk
  • prezenčné školenia po celom Slovensku
  • január – február 2018
  • certifikát o absolvovaní

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.

BENEFITY PRE UČITEĽOV

  • Darček za včasnú aktiváciu účtu
  • Dobrovoľné školenia
  • Návštevy native speakers v školách
  • Ukážkové hodiny s lektormi EnglishGo
  • Pobyty vo Veľkej Británii cez British Council

Aktuality