Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Skvelá banka aktivít a cvičení

Projekt EnglishGo je skvelou bankou aktivít a cvičení na precvičovanie všetkých jazykových kompetencií, ktoré môže riadiť učiteľ, ale aj samotní žiaci. Odporúčam jeho využívanie na hodinách anglického jazyka všetkým učiteľom, ktorí hľadajú skvelé nápady a extra materiál pre výučbu.

Mgr. Ingrida Rožníková
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.