Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Vaše reakcie

Hlavnú výhodu vidím v atraktívnosti digitálnej formy vzdelávania z pohľadu študentov. Neprijímajú pasívne informácie, ale sami s nimi musia pracovať a spracovať ich, a tak sú prinútení porozmýšlať nad riešením problému. Široká škála cvičení a aktivít je obrovským plusom aj pre učiteľa, na jednom mieste nájde všetko, čo potrebuje. Digitálne vzdelávanie vnímam ako zaujímavé obohatenie klasického vyučovania.

Ďakujem za zaujímave a motivujúce školenie a som rada , že som si vybrala prezenčnú formu vzdelávania a nie dištančnú. Veľmi odporúčam prezenčnú formu vzdelávania aj pre ďalších učiteľov zapojených do projektu Englishgo.

M. Flimelova

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.

BENEFITY PRE UČITEĽOV

  • Darček za včasnú aktiváciu účtu
  • Dobrovoľné školenia
  • Návštevy native speakers v školách
  • Ukážkové hodiny s lektormi EnglishGo
  • Pobyty vo Veľkej Británii cez British Council

Aktuality