Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Výhercovia súťaže EnglishGO sú už vyžrebovaní

Žrebovanie výhercov súťaže EnglishGO prebehlo v stredu 21. júna 2017 v priestoroch Metodicko-pedagogického centra. Veríme, že 80 budúcich majiteľov tabletov a 10 výhercov stáží v jazykovej škole vo Veľkej Británii, má zo svojej výhry veľkú radosť. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým učiteľom, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme.

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.

BENEFITY PRE UČITEĽOV

  • Darček za včasnú aktiváciu účtu
  • Dobrovoľné školenia
  • Návštevy native speakers v školách
  • Ukážkové hodiny s lektormi EnglishGo
  • Pobyty vo Veľkej Británii cez British Council

Aktuality