Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Vyhrajte víkend v Londýne

Prvých 100 učiteľov prihlásených do projektu EnglishGO súťaží o víkend v Londýne pre 2 osoby!
Je to celkom jednoduché. Stačí vyplniť elektronickú prihlášku a zároveň ju odoslať poštou na adresu Metodicko‑pedagogického centra v Bratislave.

Neváhajte a zapojte sa! Urobte vaše hodiny anglické jazyka ešte zaujímavejšie, prihláste sa do projektu EnglishGo a súťažte aj o ďalšie zaujímavé ceny. Žrebovanie o víkend v Londýne prebehne 3. 3. 2017.

Vyplniť prihlášku

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.

BENEFITY PRE UČITEĽOV

  • Darček za včasnú aktiváciu účtu
  • Dobrovoľné školenia
  • Návštevy native speakers v školách
  • Ukážkové hodiny s lektormi EnglishGo
  • Pobyty vo Veľkej Británii cez British Council

Aktuality